WEIDHERTZ AS

Vi ønsker å være din veiviser Skal du i gang med et nytt prosjekt?
La oss vise deg veien
INSPIRASJON GJENNOM MOTIVASJON Vårt mantra er involvering og mestring Planlegge, levere, evaluere ... gjenta Prosessen vår er helhetlig for å oppnå strategiske mål gjennom taktiske og målrettede tiltak fremtidsrettet Vår etos er å drømme, visualisere og oppnå suksess gjennom fokus og innsats
Equipment necessary for mountaineering and hiking on wooden background

WEIDHERTZ I PRAKSIS

Weidhertz AS leverer tjenester og råd til oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og investorer både på et strategisk og på et operasjonelt nivå.
Geografisk fokuserer vi på de skandinaviske markedene der vår ekspertise er utviklet med over 15 års erfaring innen detaljhandel, e-handel og Life Science.
Vårt mål er å bidra og delta i å skape og bygge gode selskaper i vekst.

Markeds- og bransjeanalyse

Våre analysetjenester er skreddersydde for å gi deg en dypere forståelse av de skandinaviske markedene, siste trender og markedsretninger, slik at du kan identifisere nye muligheter. Våre tilpassede analyseprosesser er unike for hver klient og detaljene i markedene de identifiserer som interessante.
Ved å holde fingeren på pulsen i markedet for øvrig, former vi kontinuerlig våre perspektiver for å gi god og gjennomtenkt ledelse. Målet vårt er å informere, opplyse og gi veiledning om nåværende og fremtidige strategiske mål.

Business-team-analyzing-market-

Digital Transformasjon

Å kunne tilpasse seg endring er nøkkelen i dagens forretningsmiljø. Digital transformasjon endrer forettningsmønsteret for mange bransjer. I noen så dyptgripende at noen ansatte blir overflødige.

Investeringsvurdering

Vi har omfattende regionale kunnskap og tilgang til lokale nettverk av kompetanse. Våre tjenester er designet for å hjelpe våre kunder og evaluere potensielle markedsmuligheter fra et uavhengig perspektiv.
Weidhertz kan gi deg et klart bilde av markedsforholdene i dag, og i fremtiden, og gi deg et grunnlag for å utvikle en omfattende investerings- eller anskaffelsesstrategi.

Businessman using ROI Return on Investment indicator for improving business performance

Detalj - og netthandel

Weidhertz konsulenttjenester innen detaljhandel fokuserer på skandinavisk detaljhandel og forbrukeratferd. Vi hjelper våre kunder å vokse gjennom kunnskap, innsikt og erfaring. Eksponering for de nordiske markedene har lært oss forbrukernes nomadiske natur og deres apetitt for stadige nyheter, inspirasjon, eventyr, brukervennlighet og selvfølgelig rettferdige priser.

Fremveksten av netthandel tvinger tradisjonelle forhandlere til å tenke annerledes om forretningsmodellene sine, og hos Weidhertz er konseptet Omnichannel sentralt i vårt konsulentarbeid.

Vil du vite mer?