WEIDHERTZ AS

Tjenester Tjenester som skaper og bygger solide selskaper som vokser i tiden

SKANDINAVISK EKSPERTISE

Gjennom et unikt nettverk av individer og vellykkede virksomheter i forskjellige bransjer, støttet av Weidhertz interne ressurser, er vi i stand til å gi innsikt og analyser av virksomhetsmekanismene spesifikke for Skandinavia. For selskaper som ønsker å utvide eller etablere sin virksomhet i Skandinavia, eller for investorer som ønsker å øke eksponeringen i de skandinaviske markedene, er Weidhertz en solid partner som vil hjelpe til med å ta gode forretningsavgjørelser.

Norge

Det norske markedet er fullt av muligheter for de rette forretningskonseptene. Å produsere et av de høyeste BNP per innbygger i verden i Norge er et spesielt interessant marked for forbruksvarer og tjenester. Befolkningen er ganske homogen og landet er eksepsjonelt egnet til å teste nye merkevarekonsepter eller introduksjoner til nye produkter. Weidhertz har en spesiell kompetanse i dette markedet og kan tilby konsulenttjenester på tvers av ulike bransjer.

Sverige

Å være det mest befolkede landet i Skandinavia og med et solid BNP per innbygger, er Sverige et attraktivt marked for de fleste selskaper som ønsker å utvide virksomheten internasjonalt. Weidhertz har et sterkt nettverk i Sverige og kan hjelpe med å gi innsikt og forretningsinformasjon på tvers av ulike bransjer.

Danmark

Europa og omvendt til Skandinavia for økonomier lenger sør. Landet er kjent for sin designarv og attraktive samfunnsøkonomiske kultur. Weidhertz kan gi verdifulle råd om hvordan man kan investere eller etablere / vokse i sin geografiske region.

Finland

Hvis du vil gjøre det bra i næringslivet i Finland, må du forstå kulturen og du bør forstå språket. Weidhertz kan hjelpe deg med begge deler, og konsultere om forskjellige bransjespesifikke spørsmål også!

Markeds- og bransjeanalyse

Målet med markedsanalysen er å bestemme attraktiviteten til et marked og forstå dets muligheter og trusler som utvikler seg når det gjelder styrken og svakhetene i selskapet eller prosjektet. Å gjennomføre en grundig markedsanalyse før du tar investeringsbeslutninger eller tar fatt på en oppstartssatsing er ofte essensielt for å lykkes.

Markedsstørrelse og vekstrate

Å være relevant for prosessen med å analysere et marked, å estimere markedsstørrelse og vekst kan være en tung og lang prosess. Ved å kombinere teoretiske konsepter og førstehånds kunnskap, kan Weidhertz gi presise analyser for prosjekt- eller investeringsvurderingen din.

Markedstrender

Med en konstant sjekk av pulsen på de skandinaviske markedene vil Weidhertz kunne gi førstehåndsinformasjon til utenlandske investorer som ønsker å investere eller etablere virksomheter. Å oppdage forbrukertrender før de blir offentlig kunnskap er noe vi er stolte av å kunne tilby våre kunder.

Lønnsomhet i markedet

Som et av forskjellige verktøy brukes Porters fem krefter for å konstatere attraktiviteten og dermed lønnsomheten i markedet som analyseres. Weidhertz har ferdighetene for å utføre analyser på forskjellige nivåer.

Suksessfaktor

For å bestemme et selskap eller et prosjekt potensial for suksess, må man forstå de viktigste suksessfaktorene i bransjen. Gjennom metodologiske analyseprosesser vil Weidhertz kunne gi perspektiver på oppstarter eller veletablerte selskaper.

Forretningstransformasjon

Å kunne tilpasse seg endring er nøkkelen i dagens forretningsmiljø. Digital transformasjon endrer forretningsparadigmet for mange bransjer, i noen så dyptgripende at etablerte ansatte blir totalforstyrret.

Weidhertz er på topp og foran disse utfordringene med ferdighetssett som er nødvendige for å forberede seg på og tilpasse seg forstyrrende innovasjon. Vi forbereder og veileder ditt selskap gjennom nødvendige transformasjonsfaser som kommer ut fra nye forstyrrende modeller.

Investeringsvurdering

I dagens turbulente økonomiske miljø har det blitt stadig vanskeligere å ta gode investeringsbeslutninger. Basert på Weidhertz ‘kunnskap og erfaring innen utvalgte bransjer, vil vi kunne hjelpe deg med investeringsmuligheter du søker å forfølge i Norden.

Prosessen med å knuse tall er viktig når du skal vurdere en investeringsmulighet, men like viktig er det å forstå de sanne konkurransefortrinnene til investeringsordningen eller selskapet du ønsker å investere i. Gjennom lokal kunnskap vil Weidhertz kunne gi deg nyttige perspektiver som å basere investeringsbeslutningene dine.

MÅL

Har du opplyst om dine mål og mål for investeringen din? Spør oss og motta interessante og nyttige synspunkter du kan bruke i vurderingen din.

RETUR

Hvordan kan potensiell avkastning sammenlignes med andre investeringsalternativer med svært lav risiko? Vi hjelper deg med å analysere investeringen fra et perspektiv tilbake.

Alternatives

På grunn av vårt brede nettverk innen forskjellige bransjer vil vi kunne foreslå levedyktige investeringsmuligheter i Norden.

risiko

Hva er risikoen med investeringsmuligheten din? Representerer faktorer i makromiljøet en risiko? Weidhertz kan analysere risikoprofilen ved hjelp av lokal kunnskap og innsikt.

Detaljhandel og netthandel

Weidhertz konsulenttjenester innen detaljhandel fokuserer på skandinavisk detaljhandel og forbrukeratferd. Vi hjelper våre kunder å vokse gjennom kunnskap, innsikt og erfaring. Eksponering for de nordiske markedene har lært oss forbrukernes nomadiske natur og deres apetitter for stadige nyheter, inspirasjon, eventyr, bekvemmelighet og selvfølgelig rettferdige priser.

Fremveksten av netthandel tvinger tradisjonelle forhandlere til å tenke annerledes om forretningsmodellene sine, og hos Weidhertz er konseptet Omnichannel sentralt i vårt konsulentarbeid.

Vi tilbyr en full e-handelsrådgivning, implementering og supporttjeneste for e-handelsdistribusjoner drevet av den ledende open source eCommerce-plattformen, Magento. Vår ekspertise går langt utover ren online salgsmulighet for å inkludere komplekse abonnementstjenester, online og offline tilknytningsmarkedsføringsfunksjoner og logistikkintegrasjon