WEIDHERTZ AS

Om Oss Hvem er Weidhertz

«Det finnes ingen kongelig sti dekket av roser på veien til suksess.  Og hvis det gjør det, så har ikke jeg funnet den. For hvis jeg har lykkes med noe i livet, så er det fordi jeg har vært villig til å jobbe knallhardt.» – Madam C.J.Walker

Andreas Weidemann Hertzenberg
Andreas Weidemann Hertzenberg
Administrerende direktør

Weidhertz daglig leder

Andreas er utdannet MBA med 20 års yrkeserfaring innen utvikling av virksomheter som MD / Business Manager innen forbruksvarer, tjenesteytende næringer og ecommerce.

Han har bred strategisk og operasjonell erfaring med P&L-ansvar, markedsføring / salgsledelse og forretningsutvikling i internasjonale matriseorganisasjoner samt nye ventureprosjekter.

Andreas utøver en direkte, men hensynsfull og teamorientert lederstil med strategisk planlegging og høyt utførelsesnivå som sentrale styrker. Analytisk problemløser innen alle aspekter av et forretningsmiljø, fra finansielle utfordringer til forretningsprosesser til strategisk styring av humankapital.

Spesialiteter: En grundig forståelse av markedsførings- og salgsstrategier, en nese for forretningsstrategi og merkevarebygging, entreprenørskap og oppstartsprosjekter, effektive generelle ledelsesevner, også innenfor personalledelse og endringsledelse.

Ta kontakt

Historien bak

Weidhertz ble dannet i 2010 med det formål å legge til rette for oppstart og vekst, og gi råd om investeringsmuligheter i de skandinaviske markedene.

Menneskene

Weidhertz samarbeider med selskaper og enkeltpersoner som leverer ressurser og spisskompetanse innenfor en rekke fagfelt.

Hvor finner du oss

Weidhertz har base rett utenfor Oslo. Sentralt plassert i Skandinavia er vi perfekt posisjonert for å gi sanntidsinnsikt og oppdateringer om markedsdynamikk.

Teknologi

Weidhertz bruker morgendagens teknologi for å tilrettelegge for og implementere oppstartprosjekter. Teknologiske verktøy gir redusert tid til markedet og effektiv forretningsutvikling. Vi har en bred forståelse av teknologibehovene til de fleste oppstartsprosjekter.